Metrum akefaliczne

Metrum akefaliczne – w metryce starożytnej: niepełna forma danego metrum, która powstała przez opuszczenie jego składnika. Także wiersz akefaliczny, wiersz pozbawiony swojego pierwszego elementu.


Przykłady z metryki antycznej, porównujące formy tego samego metrum akefalicznego i pełnego:

1) Glikonej pełny, Ifigenia w Taurydzie Eurypidesa (1113) – entha tas elafoktonu:

 

2) Glikonej akefalicznyMedea Eurypidesa (434) – petas, epi de ksenaj:

 

Glikonej akefaliczny to inaczej tellesileion, jedno z najpopularniejszych metrów akefalicznych.

W innych językach: Angielski – acephalousacephalous verse. Francuski – acéphale. Niemiecki – Akephal.

Etymologia: od greckiego słowa ἀκέφαλος, akefalos, “bezgłowy”. Dosłownie więc termin ten oznacza “metrum pozbawione głowy”, pozbawione pierwszej części. (Podobnie w sztukach plastycznych przedstawienie akefaliczne – wizerunek stwora bez głowy).

Porównaj też: kataleksa, skrócenie ostatniej stopy wersu, a więc jakby przeciwne pojęcie.


Tagi
Encyklopedia kultury antycznejEncyklopedia literatury

Dodaj komentarz