Luis Dalmau

Luis Dalmau

Luis Dalmau, Lluís Dalmau (zm. 1461) – hiszpański malarz późnego średniowiecza, prekursor sztuki renesansowej w Hiszpanii. Zapoczątkował tzw. styl hiszpano-flamandzki w sztuce hiszpańskiej.


Spotyka się wiele form imienia, w tym Lluís Dalmáu, Lluis Dalman, Ludovicus Dalmau, Ludovicus Dalmáu, Lluis Dalmau, Ludovicus Dalman, Luis Dalmáu.

Luis Dalmau – życie i dzieło

Aktywność malarza poświadczona jest w źródłach historycznych od 1428 roku. Pochodził prawdopodobnie z Walencji, był nadwornym artystą króla Aragonii Alfonsa V, a następnie Jana II. W 1431 roku król Aragonii Alfons V Wspaniały posłał go do Flandrii, by zapoznał się z techniką wytwarzania słynnych flandryjskich gobelinów – celem było założenie podobnych manufaktur w Walencji. We Flandrii Luis Dalmau poznawał także tamtejsze malarstwo, w tym zwłaszcza dzieła Jana van Eycka – prawdopodobnie pracował w jego warsztacie. Pozostawał tam do 1436 roku – po powrocie do kraju działał głównie w Barcelonie.

Do naszych czasów zachował się tylko jeden obraz Luisa Dalmau, którego autorstwo jest bezsporne – Virgen do los Cancelleres (“Madonna rajców miejskich”, 1445, Museo de Arte de Cataluña). Mimo tego skromnego dorobku, wpływ Luisa Dalmau na późniejsze malarstwo hiszpańskie jest jednak bardzo znaczny.

Virgen do los Cancelleres to obraz ołtarzowy, który powstał pierwotnie dla kaplicy ratusza w Barcelonie. Symetryczny układ, pozy postaci i przedstawienie ich w detalicznie ukazanych gotyckich wnętrzach Dalmau przejmuje bezpośrednio od Van Eycka – widoczne są podobieństwa z Ołtarzem Gandawskim (ok. 1425-1433, Gandawa, Katedra św. Bawona) i Madonną kanonika van der Paele (1436, Brugia, Groeningemuseum).


Dodaj komentarz