Leszek Nowak

Leszek Nowak

Leszek Nowak, ur. w 1943 w Więckowicach, zm. 20 października 2009 w Poznaniu – polski filozof zajmujący się przede wszystkim filozofią nauki i metodologią nauk humanistycznych. Związany z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, należy do czołowych reprezentantów tzw. “szkoły poznańskiej” (poznańskiej szkoły metodologicznej). Początkowo myśl Leszka Nowaka nawiązywała przede wszystkim do pozytywizmu i marksizmu, następnie stworzył własną koncepcję filozoficzną pod nazwą metafizyka unitarna. Według metafizyki unitarnej istnieje tylko jeden rodzaj elementów, tzw. atrybuty.

W dziedzinie filozofii nauki Leszek Nowak opracował “idealizacyjną koncepcję nauki”. Ponadto stworzył koncepcję “nie-Marksowskiego materializmu historycznego”, wedle której przejścia między formacjami historycznymi mają charakter nierewolucyjny.

Komentarze | Opinie | Forum