Kontrtytuł

Kontrtytuł, także tytuł zbiorowy, tytuł nadrzędny lub tytuł seryjny – rodzaj tytułu działa, informacje umieszczane na drugiej stronnicy książki – zwłaszcza wchodzącej w skład publikacji wielotomowych lub publikacji seryjnych. Do najczęstszych należą tytuł publikacji jako całości, nazwa serii,  tytuł właściwego tomu, numer tomu, nazwa instytucji wydawniczej, sygnet instytucji wydawniczej, nazwisko redaktora, rok wydania i miejsce wydania.


Spotyka się także określenia szczegółowe takie jak “tytuł nadrzędny serii” lub “tytuł nadrzędny cyklu”. Tytuł dzieła umieszczony na pierwszej stronicy książki to tytuł wstępny (przedtytuł), tytuł dzieła umieszczony na trzeciej stronicy książki to tytuł główny. Zobacz też: śródtytuł.

Zbliżone terminy w języku angielskim: general title i collective title.

Kontrtytuł a strona przytytułowa (wakat)

Sama druga stronica publikacji to “strona przytytułowa” lub “wakat”. Nie musi ona zawierać żadnych informacji formalnych o książce – przeciwnie, zazwyczaj pozostaje pusta. Także ona bywa jednak niekiedy nazywana kontrtytułem, nawet w przypadku publikacji innych niż wielotomowe i seryjne.


Tagi
Encyklopedia literatury

Dodaj komentarz