Języki afrykańskie

Języki afrykańskie

Języki afrykańskie – pojęcie czysto geograficzne (geografia językowa), bez znaczenia dla klasyfikacji genetycznej języków – ogólne określenie języków stosowanych na kontynencie afrykańskim. Zbliżone znaczenie ma, nawet bardziej jeszcze swobodne, określenie “języki Afryki“. Ma ono przy tym jednak charakter raczej etnograficzny, demograficzny i kulturoznawczy niż geograficzno-lingwistyczny.


Główne języki afrykańskie

Języki występujące na terenie Afryce to tak języki rdzennej ludności murzyńskiej (głównie Afryka Subsaharyjska), jak i języki napływowe. Do tej drugiej grupy w Afryce Północnej zalicza się język arabski, w Afryce Północnej natomiast języki kolonizatorów – angielski, francuski i portugalski, w mniejszym zakresie hiszpański i niemiecki. Specyficznym przypadkiem jest język afrikaans, odmiana napływowego języka niderlandzkiego, która wykształciła się już w Afryce.

Większość języków Afryki na południe od Sahary, w tym języki bantu i języki sudańskie, zalicza się do ligi negryckiej. Wyjątkiem są tu języki khoisan (południowo-zachodni kraniec kontynentu). Największe znaczenie mają tu języki bantuidalne, obejmujące swoim zasięgiem większość Afryki na południe od Sahary. Natomiast w Afryce północnej dominują języki rodziny chamitosemickiej, w tym przede wszystkim napływowe języki arabskie.

Klasyfikacja języków afrykańskich napotyka na znaczne trudności, choćby już ze względu na ich znaczną liczbę. Szacuje się, że na kontynencie afrykańskim istnieje 1000-1500 języków.


Dodaj komentarz