Jednostajność

Jednostajność, także jednostajność działań lub jednostajność zdarzeń – w teorii działania: cecha pasma zdarzeń (działań) lub splotu zdarzeń (działań) – taki ciąg zdarzeń lub działań który rozpatrywany w szerszym przedziale czasu składa się z czynów powtarzalnych.


Pojęcie to szczególnie często odnosi się do pracy. Często spotyka się np. określenia takie jak “jednostajny takt pracy” lub “jednostajny rytm pracy”.

W innych językach: język angielski – monothony; język francuski –monothonie; język niemiecki – Gleichmäßigkeit.

Jednostajność a monotonia

Synonimem jednostajności jest monotonia. Monotonia ma jednak w języku polskim zabarwienie znaczeniowe wiążące się z emocjami, ze sferą psychiczną. Monotonia jest to więc jednostajność oceniana negatywnie pod względem hedonistycznym (wiążąca się z jakimś odczuciem negatywnym) – np. monotonia pracy, monotonia zdarzeń, monotonia życia.

Jednostajny rytm działań (w tym podejmowanych w pracy) nie wiąże się bezpośrednio z doświadczeniami emocjonalnymi. Jest raczej terminem stosowanym w analizie przebiegu i efektywności działań ludzkich.


Tagi
Encyklopedia ekonomiiEncyklopedia filozofiiEncyklopedia psychologiiEncyklopedia socjologii

Dodaj komentarz