Dialekt arkadyjsko-cypryjski

Dialekt arkadyjsko-cypryjski

Dialekt achajski

Dialekt arkadyjsko-cypryjski, także dialekt achajski – dialekt, a właściwie grupa dialektów (zespół dialektalny) języka starogreckiego. Dzieli się na dialekt arkadyjski oraz dialekt cypryjski. Obejmował dialekty ludności przeddoryckiej, zachowane na Peloponezie (region Arkadia) i na Cyprze.  Reprezentują starszą fazę rozwoju języka greckiego, przed inwazją Dorów na południe Półwyspu Bałkańskiego. Ludność przeddorycka określana jest, za Homerem, terminem “Achajowie”, stąd też druga nazwa dialektu. Terminu używa się także w liczbie mnogiej: dialekty arkadyjsko-cypryjskiedialekty achajskie. Znany z inskrypcji sięgających już VI wieku p.n.e.

Inny, niespokrewniony dialekt achajski, nie należący do tej grupy, używany był w regionie Achaja, leżącym na północnym zachodzie Peloponezu. Na północy Hellady, na pograniczach Tesalii, istniał natomiast region Achaja Ftiotydzka.