Dialekt arkadyjsko-cypryjski

Dialekt achajski (arkadyjsko-cypryjski)

Dialekt arkadyjsko-cypryjski, także dialekt achajski – dialekt, a właściwie grupa dialektów (zespół dialektalny) języka starogreckiego. Dzieli się na dialekt arkadyjski oraz dialekt cypryjski. Obejmował dialekty ludności przeddoryckiej, zachowane na Peloponezie (region Arkadia) i na Cyprze.  Reprezentują starszą fazę rozwoju języka greckiego, przed inwazją Dorów na południe Półwyspu Bałkańskiego. Ludność przeddorycka określana jest, za Homerem, terminem “Achajowie“, stąd też druga nazwa dialektu. Niekiedy jednak termin “dialekt achajski” stanowi synonim terminu “greka mykeńska”.


Terminu używa się także w liczbie mnogiej: dialekty arkadyjsko-cypryjskiedialekty achajskie. Znany z inskrypcji sięgających już VI wieku p.n.e.

Inne znaczenia

Inny, niespokrewniony dialekt achajski, używany był w regionie Achaja, leżącym na północnym zachodzie Peloponezu. Zalicza się go do grupy  dialektów północno-zachodnich. Na północy Hellady, na pograniczach Tesalii, istniał natomiast region Achaja Ftiotydzka.


Tagi
Encyklopedia językoznawstwa ogólnegoEncyklopedia kultury antycznej

Dodaj komentarz