DAGMAR

DAGMAR – model teoretyczny oddziaływania reklamy na konsumenta. Nazwa stanowi akronim złożony z pierwszych liter angielskiego zwrotu Defining Advertising Goals for Measured Audience Response (określenie celów reklamy w celu osiągnięcia wymiernej reakcji odbiorców). Model DAGMAR wprowadził w 1961 roku Russell H. Colley  jako rozwinięcie starszego modelu AIDA.


Oddziaływanie reklamy na konsumenta obrazuje się poprzez przeprowadzenie go przez pięć faz (jest to model sekwencyjny –  kolejność nie może być zamieniona). Fazy te określane są jako procedura ACCA:

  • 0. Stan niewiedzy o produkcie.
  • 1. Uświadomienie istnienia produktu. A – Awareness – Świadomość.
  • 2. Zapoznanie klienta z korzyściami, które daje produkt. C – Comprehension – Zrozumienie.
  • 3. Nakłonienie klienta do akceptacji produktu. C – Conviction – Przekonanie.
  • 4. Zakup produktu. A – Action – Działanie.

Tagi
Encyklopedia ekonomiiKsięga przysłów

Dodaj komentarz