Daduchowie

Daduchowie

Daduchowie (greckie δᾳδοῦχος, dadouchos lub daduchos) – kapłani attyccy związani z kultem bogini Demeter i Kory-Persefony w Eleuzynie.


Daduchowie – kapłani attyccy

Obok hierofantów, drugi najwyższy urząd kapłański w Eleusis (Eleuzyna). Obowiązkiem tych kapłanów było noszenie pochodni w czasie uroczystości na cześć Demeter (eleuzynie, misteria eleuzyńskie).

Urząd ten sprawowany był dziedzicznie. Pierwotnie należał do prastarego attyckiego rodu Kerykesa. Kapłani nosili wtedy, zazwyczaj naprzemiennie, rodowe imiona Kallias i Hipponikos. Następnie, aż do końca czasów pogańskich, sprawował go inny ród – Likonidzi.

Daduch sprawował swój urząd dożywotnio. Prócz uczestnictwa w misteriach, brał też udział w obrzędach inicjacyjnych i puryfikacyjnych. Jedynie on mógł dokonać oczyszczenia tych, którzy splamili się krwią.

Dziś “dadouchos” to tytuł spotykany w organizacjach parających się ezoteryką, hermetyzmem (np. Hermetyczny Zakon Złotego Brzasku, Hermetic Order of the Golden Dawn), jako nawiązanie do starożytnych kultów misteryjnych.

Zobacz też: agonoteci.

Źródła:

  • George Emmanuel Mylonas, Eleusis and the Eleusinian Mysteries, Princeton University Press 2015.

Dodaj komentarz