D.D. (skrót)

D.D. – różne skróty łacińskie.


Domus Divina, pałac cesarski

Znaczy Domus divina, to jest pałac cesarzy rzymskich. Dosłownie “dom boski” (domusdomi – “dom”, “mieszkanie”; divinus – “boski”, “nadprzyrodzony”, “niebiański”, “wspaniały”, “wyborny”).

Doctor Divinitatis: doktor teologii

Także Divinitatis Doctor lub Doctor Divinitatis – “doktor teologii”, dosłownie nauczyciel spraw boskich. W tym przypadku stosuje się także skrót D.div. Doctor – “uczony”, “doktor”, “nauczyciel”. Divinitasdivinitatis – znaczy “boskość”, “natura boska”, “mądrość Boża”, “nadprzyrodzona doskonałość”.

Dono dedit: dany w podarunku

Skrót d.d. (zapisywany małymi literami) 0znacza natomiast dono dedit – “ofiarowany w podarunku”. Słowo donumdoni – “dar”, “podarek”, “ofiara”. Czasownik dodarededidatum – “dawać”, “podarować”, “ofiarować”.

De die in diem: z dnia na dzień

Skrót de d. in d. lub d.d. in di (to jest de die in diem) – znaczy “z dnia na dzień”. Słowo diesdiei – “dzień”.

Skrót dd. – detur ad: niech będzie dany (komuś)

Skrót dd. rozwija się jako detur ad – znaczy on “niech będzie dany” (temu a temu). Dodarededidatum – “dawać”, “podarować”, “ofiarować”: tutaj czasownik ten występuje w gerundivum.


Tagi
Encyklopedia kultury antycznejKsięga przysłówLeksykon języka łacińskiego

Dodaj komentarz