Czas przyszły w dialektach

Czas przyszły w dialektach języka polskiego – tworzenie form czasu przyszłego nie wykazuje w dialektach i gwarach języka polskiego znaczących różnic wobec sposobu tworzenia form czasu przyszłego w języku ogólnym. Odmienna jest przede wszystkim sama tylko częstotliwość występowania różnych form – tych zbudowanych z użyciem dawnego imiesłowu oraz form z bezokolicznikiem (zobacz bezokolicznik w dialektach).


W rodzaju męskim liczby pojedynczej częściej występuje dawny imiesłów (“on będzie pił”). W rodzaju żeńskim liczby pojedynczej częściej występują formy z bezokolicznikiem (“ona będzie pić”). W liczbie mnogiej w rodzaju niemęskoosobowym częściej występują formy z bezokolicznikiem (“one będą pić”).


Tagi
Encyklopedia językoznawstwa ogólnego

Dodaj komentarz