Correxit

Correxit

Correxit, dosłownie “poprawił” – w terminologii sztuk pięknych: napis łaciński spotykany jako dodatkowy element podpisu pod rysunkami lub rycinami. Oznacza częściowy udział w pracach nad dziełem jakiegoś innego artysty, zazwyczaj nauczyciela  danego rysownika lub też rytownika.

Słowo to stanowi formę trzeciej osoby czasu przeszłego (indicativus perfecti activi) łacińskiego czasownika corrigocorrigerecorrexicorrectum. Znaczy on “prostować”, “poprawić”, “naprawić”, “skarcić”, “skłonić do poprawy”.

Komentarze | Opinie | Forum