britannia – stop

Britannia – stop

Britanniastop cyny z antymonem i miedzią, niekiedy zawierający też dodatki stopowe takie jak bizmut i cynk. W języku angielskim określany też nazwą Britannia metal lub white metal (biały metal; nazwa ta ma również inne znaczenia, odnosząc się np. do stopu babbit). Spotyka się także nazwy britannium i Britannia ware lub britanniaware. Typowe proporcje składników stopowych to 92% cyny, 6% antymonu i 2% miedzi.


Britannia – stop cyny z antymonem i miedzią

Britannia jest stopem o srebrzystej barwie. Wyglądem i składem przypomina stop pewter (stosowany już w starożytności), jest jednak od niego znacznie twardszy.tło Umożliwia to stosunkowo znaczny dodatek antymonu. Obok stopu pewter, stopem cyny z antymonem i miedzią jest także babbit, stosowany jako stop łożyskowy.

Od XVIII wieku stop britannia jest szczególnie popularny w wytwarzaniu zastawy stołowej, np. metalowych imbryków. Używane były one często przez uboższe warstwy ludności, których nie stać było na porcelanę do herbaty. Uzyskany został w drugiej połowie XVIII wieku w słynnych angielskich manufakturach metalurgicznych w Sheffield. Wyroby te uzyskuje się zazwyczaj nie przez odlewanie, ale przez wyoblanie (tłoczenie cienkich krążków blachy w bryły obrotowe poprzez jej stopniowe dociskanie do wzornika), do którego nadaje się dobrze ze względu na swoją twardość. Pozwala to na uzyskanie naczyń cienkościennych o złożonych formach geometrycznych. Często spotyka się również wyroby tłoczone.


Dodaj komentarz