Blankiet urzędowy

Blankiet urzędowy

Blankiet urzędowy –  w archiwistyce: karta papieru, w której nagłówku wydrukowana została nazwa urzędu, względnie innej instytucji. Określa się tak też wszelkiego rodzaju blankiety znormalizowane urzędowo.

W języku francuskim: formulaire imimprimé. W języku niemieckim: Amtsformular lub Formularvordruck.

Porównaj: blankiet listowy, formularz ze stałymi nadrukami.

Komentarze | Opinie | Forum