Błąd znaczeniowy

Błąd znaczeniowy (błąd semantyczny)

Błąd znaczeniowy, także błąd semantyczny – błąd językowy, rodzaj błędu leksykalnego (zobacz: błąd językowy, błąd leksykalny). Polega on na nieświadomym użyciu wyrazu, wyrażenia lub zwrotu w znaczeniu niewłaściwym dla tradycji danego języka, niezgodnie z panującą normą. Przykład: cienka aluzja zamiast subtelna aluzja. Innym rodzajem błędów leksykalnych są błędy fonetyczne, zniekształcenia brzmieniowe wyrazów.

Inne rozumienie terminu “błąd znaczeniowy” występuje w logice, w której błędy znaczeniowe wyróżnia się jako rodzaj błędów logiczno-językowych. Polegają one na wieloznaczności wypowiedzi, myleniu znaczeń wypowiedzi (niezgodność rzeczywistej treści wypowiedzi z intencją jej twórcy) oraz na wieloznaczności wypowiedzi.

Zobacz też: błąd frazeologiczny.

Frazy wyszukiwawcze: błędy znaczeniowe, błędy semantyczne.

Komentarze | Opinie | Forum