Baconique

Baconique

Baconique, także repas baconique – w kuchni francuskiej: określenie historyczne posiłków, które składały się z przygotowywanej na najróżniejsze sposoby wieprzowiny, tak świeżej, jak i solonej. Słowo to spokrewnione jest z polskim wyrazem “bekon”, zapożyczonym jednak do języka polskiego nie z francuskiego, ale z angielskiego (bacon).


W języku francuskim słowo baconique pojawiło się jednak wcześniej, niż w języku angielskim. Znane jest przynajmniej od XVI wieku. Samo ma jednak pochodzenie staroniemieckie – bahho, “tył”.

To, co w Polsce nazywa się boczkiem, określa się natomiast we współczesnym języku francuskim terminem lard maigre.

 


Dodaj komentarz