Asystent biblioteczny

Asystent biblioteczny – stanowisko w służbie bibliotecznej; stanowisko służbowe w grupie bibliotekarzy dyplomowanych. Asystent biblioteczny to zawód regulowany. Wymagane kwalifikacje w zakresie wykształcenia to wykształcenie wyższe (tytuł magistra, magistra inżyniera, lekarza lub tytuł równorzędny); dorobek naukowy, dydaktyczny lub zawodowy w zakresie bibliotekarstwa albo informacji naukowej; złożenie egzaminu lub uznanie dorobku zawodowego i naukowego zgodnie z określonym w osobnych przepisach postępowaniem kwalifikacyjnym; znajomość języka obcego. Wymagania w zakresie stażu pracy to co najmniej 2 lata służbie bibliotecznej (lub informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej, archiwalnej lub muzealnej) albo na stanowisku pracownika naukowego lub pracownika naukowo-dydaktycznego.


W praktyce stanowisko stosunkowo rzadkie, gdyż niewielu bibliotekarzy decyduje się na uzyskanie tych uprawnień. Zobacz też: adiunkt biblioteczny; asystent w sensie ogólnym.


Tagi
Encyklopedia ekonomii

Dodaj komentarz