Asteronim

Asteronim

Asteronim – rodzaj pseudonimu, polegający na zapisaniu imienia lub nazwiska osoby za pomocą gwiazdek (*) – asterysków. Zbliżony charakter ma kryptonim (pseudonim jako kombinacja literowa, zwłaszcza kombinacja inicjałów) oraz kryptogram, czyli zastąpienie imienia i nazwiska znakami nieliterowymi. Asteronimy uważane być mogą za odmianę kryptogramów. Występują często w tytułach wierszy, zwłaszcza jako ciągi znaków utajające adresata utworu literackiego, np. w tytule wiersza Do ***.

Termin przybiera także szersze znaczenie, oznaczając każdy tekst zaszyfrowany za pomocą gwiazdek i każde ukrycie litery za pomocą gwiazdki. Znaczenie takie szczególnie częste jest w informatyce.

Etymologia: z języka greckiego, aster – “gwiazda” i onoma (tu w formie onyma) – “imię”.

Komentarze | Opinie | Forum