Asteronim

Asteronim – rodzaj pseudonimu, pseudonim polegający na zapisaniu imienia lub nazwiska osoby za pomocą gwiazdek (*) – asterysków. Najczęściej stosuje się trzy gwiazdki. Porównaj: anonim.


Zbliżony charakter ma kryptonim (pseudonim rozumiany jako kombinacja literowa, zwłaszcza kombinacja inicjałów) oraz kryptogram, czyli zastąpienie imienia i nazwiska znakami nieliterowymi. Asteronimy uważane być mogą za odmianę kryptogramów.

Asteronim w literaturze i w zastosowaniach pozaliterackich

Asteronimy występują często w tytułach wierszy, zwłaszcza jako ciągi znaków utajające adresata utworu literackiego, np. w tytule wiersza Do ***. Na Alpach w Splügen Adama Mickiewicza. Fraza Do *** jest zresztą stosowana w tytułach wielu utworów literackich, stanowiąc specyficzną odmianę apostrofy – apostrofę, której odbiorca jest zatajony. W ten sam sposób stosowane są również w dedykacjach utworów literackich oraz w samym tekście dzieła, które wymienia jakieś rzeczywiste osoby.

Termin przybiera także szersze znaczenie, oznaczając każdy tekst zaszyfrowany za pomocą gwiazdek i każde ukrycie litery za pomocą gwiazdki – w odniesieniu nie tylko do imion i innych nazw własnych, ale do dowolnych wyrazów. Znaczenie takie szczególnie częste jest w informatyce.

Etymologia: z języka greckiego, aster – “gwiazda” i onoma (tu w formie onyma) – “imię”. Zobacz też: ananim.


Tagi
Encyklopedia językoznawstwa ogólnegoEncyklopedia literatury

Dodaj komentarz