Artykuł słownikowy

Artykuł słownikowy – w leksykografii: podstawowa jednostka słownika (jednostka leksykograficzna). Budowa artykułu słownikowego jest dwuczłonowa – składa się on z hasła oraz z towarzyszącemu hasłu tekstu. Ponadto w artykułach słownikowych występują często także odsyłacze.


Hasło (określane także terminem nagłówek) to wyrażenie pełniące w słowniku funkcję wyszukiwawczą lub porządkującą. Pełni ono zazwyczaj także funkcję tytułu artykułu. W przypadku słowników językowych hasło to najczęściej jednostka leksykalna. Towarzyszący hasłu tekst artykułu słownikowego zawiera dobrane zgodnie z właściwymi, przyjętymi dla danego słownika odgórnie kryteriami informacje o klasie wyrażeń reprezentowanych przez hasło. Stanowi on więc treść artykułu, objaśniającą hasło. Budowa artykułu słownikowego wykazuje wiele analogii do budowy definicji w sensie logicznym (zwłaszcza pewnego jej typu: definicji w stylizacji słownikowej), przy czym hasło jest odpowiednikiem definiendum, tekst artykułu jest odpowiednikiem definiensa.

Artykuł słownikowy, hasło, artykuł hasłowy

Ogólniejsze, choć często synonimiczne pojęcie to artykuł hasłowy. Obejmuje ono nie tylko artykuły w słownikach, ale także artykuły encyklopedii, leksykonów itp., o analogicznej budowie.

Potocznie omówiony wyżej termin “hasło” jest często utożsamiany z terminami “artykuł słownikowy” i “artykuł hasłowy”. Artykuły słownikowe nazywa się więc często skrótowo “hasłami”.

Szczególnym rodzajem artykułu słownikowego lub encyklopedycznego jest biogram, w którym omówiona jest biografia danej osoby.

Frazy: artykuł w słowniku, hasło w słowniku, artykuł w encyklopedii, hasło w encyklopedii, artykuł słownika, artykuł encyklopedii.


Tagi
Encyklopedia językoznawstwa ogólnegoEncyklopedia literatury

Dodaj komentarz