Artykuł polemiczny

Artykuł polemiczny – artykuł prasowy, który powstał pod wpływem innego tekstu (często innego artykułu) i stanowi dyskusję z nim. Dyskusja prowadzona przez autora artykułu polemicznego niekoniecznie stanowi polemikę rozumianą jako ostry spór, walka. Dyskusja taka może zawierać także przemyślenia na dany temat, stanowić wyraz inspiracji, które wywołał autor artykułu tekstu.


Do definicji artykułu polemicznego należy jednak to, że jego autor zawrzeć musi w nim pewien punkt widzenia odmienny od punktu widzenia autora, z którym polemizuje. Konieczne jest także przedstawienie wyraźnych wniosków końcowych – dotyczy to szczególnie artykułów polemicznych o charakterze naukowym, publikowanych w czasopismach naukowych.

Zobacz też: Argumentacja.


Tagi
Encyklopedia literatury

Dodaj komentarz