Argumentum ad reverentiam

Argumentum ad reverentiam – chwyt erystyczny, nielojalny argument wykorzystujący szacunek i podziw odbiorców żywiony wobec określonych osób (dotyczyć to może np. sławy, władzy, autorytetu). Dosłownie: “argument odwołujący się do szacunku, respektu” (z łacińskiego reverentia, reverentiae – “szacunek”, “poważanie”).


Często stanowi nadużycie argumentu z autorytetu. Łączy się często z argumentem ad verecundiam (“odwołującym się do nieśmiałości”), który służy wywołania u odbiorcy obawy, że kwestionując jakiś autorytet narazi się on na zarzut zarozumialstwa. W odróżnieniu od argumentu ad verecundiam w przypadku argumentu ad reverentiam istotne jest jednak to, by jego odbiorca rzeczywiście – a nie tylko z obawy przed ośmieszeniem – darzył podziwem osobę, na którą się powołujemy.

Porównaj: argumentum ad absurdum, argumentum ad amicitiam, argumentum ad antiquitatem, argumentum ad auditorem, argumentum ad baculum, argumentum ad captandum vulgus, argumentum ad consequentiam, argumentum ad crumenam, argumentum ad fidem, argumentum ad hominem, argumentum ad ignorantiam, argumentum ad invidiam, argumentum ad iudicium, argumentum ad metum, argumentum ad misericordiam, argumentum ad orationem, argumentum ad personam, argumentum ad passiones, argumentum ad populum, argumentum ad quietem, argumentum ad rem, argumentum ad ridiculum, argumentum ad socordiam, argumentum ad superbiam, argumentum ad superstitionem, argumentum ad vanitatem, argumentum ad verecundiam, argumentum ad vertiginem, argumentum a fortiori, argumentum a silentio, argumentum ad exemplum, argumentum ab utili, arguementum a contrario, argumentum ex concessis, argumentum a simili.


Tagi
Encyklopedia filozofiiEncyklopedia retorykiKsięga przysłówLeksykon języka łacińskiego

Dodaj komentarz