Argumentum ad fidem

Argumentum ad fidem

Argumentum ad fidem – nielojalny chwyt erystyczny, “argument odwołujący się do wiary” (w język łacińskim fides).


Nie ma się tu na myśli wszystkich stosowanych w argumentacji odwołań do zasad wiary i prawd religijnych, ale tylko te, które mają charakter podstępny. Argumentum ad fidem stanowi najczęściej przewrotne przedstawienie jakiejś tezy jako przynależącej do prawd wiary lub jako wynikającej z nich, podczas gdy w rzeczywistości tak nie jest. To, że osoba, do której kieruje się dany argument jest wyznawcą danej religii stosuje się w celu wzbudzenia w nim zaufania do prezentowanych mu tez.

Argumenty ad fidem stosowane są najczęściej w stosunku do ludzi prostych, słabiej wykształconych, słabiej ujmujących intelektualnie zasady swojej wiary. Łatwiej jest im bowiem wmówić, że do zasad tych przynależy prezentowana im opinia. W związku z tym argumenty ad fidem stanowią przeważnie formy argumentów ad populum. Często nielojalna argumentacja ad fidem wiąże się jednocześnie z próbą wzbudzenia strachu w odbiorcy (argumentum ad metum).

Porównaj: argumentum ad absurdum, argumentum ad amicitiam, argumentum ad antiquitatem, argumentum ad auditorem, argumentum ad baculum, argumentum ad captandum vulgus, argumentum ad consequentiam, argumentum ad crumenam, argumentum ad hominem, argumentum ad ignorantiam, argumentum ad invidiam, argumentum ad iudicium, argumentum ad metum, argumentum ad misericordiam, argumentum ad orationem, argumentum ad personam, argumentum ad passiones, argumentum ad populum, argumentum ad quietem, argumentum ad rem, argumentum ad reverentiam, argumentum ad ridiculum, argumentum ad socordiam, argumentum ad superbiam, argumentum ad superstitionem, argumentum ad vanitatem, argumentum ad verecundiam, argumentum ad vertiginem, argumentum a fortiori, argumentum a silentio, argumentum ad exemplum, argumentum ab utili, arguementum a contrario, argumentum ex concessis, argumentum a simili.


Dodaj komentarz