Argumentum a simili

Argumentum a simili

Argumentum a simili – w logice termin ten oznacza argument oparty na podobieństwie – argumenty takie wiążą się więc z wnioskowaniem przez analogię. Częściej termin ten pojawia się w odniesieniu do wnioskowań prawniczych, oznaczając pewną dyrektywę interpretacyjną (nie mającą charakteru wnioskowania logicznego, ale wskazówki interpretacyjnej). Dosłownie “argument z podobieństwa”, “z tego, co podobne”.


Dyrektywa ta głosi, że jeśli jeśli przepis P dotyczy podmiotów znajdujących się w sytuacji S – to dotyczy on także tych podmiotów, które znajdują się w sytuacji podobnej do sytuacji S. Tak np. jeśli ktoś zapiał w testamencie dom swoim synom, a po jego śmierci okazało się, że ma także nieznaną córkę – w myśl argumentu a simili spadek powinna otrzymać także córka.

Porównaj: argumentum ad absurdum, argumentum ad amicitiam, argumentum ad antiquitatem, argumentum ad auditorem, argumentum ad baculum, argumentum ad captandum vulgus, argumentum ad consequentiam, argumentum ad crumenam, argumentum ad fidem, argumentum ad hominem, argumentum ad ignorantiam, argumentum ad invidiam, argumentum ad iudicium, argumentum ad metum, argumentum ad misericordiam, argumentum ad orationem, argumentum ad personam, argumentum ad passiones, argumentum ad populum, argumentum ad quietem, argumentum ad rem, argumentum ad reverentiam, argumentum ad ridiculum, argumentum ad socordiam, argumentum ad superbiam, argumentum ad superstitionem, argumentum ad vanitatem, argumentum ad verecundiam, argumentum ad vertiginem, argumentum a fortiori, argumentum a silentio, argumentum ad exemplum, argumentum ab utili, arguementum a contrario, argumentum ex concessis.


Dodaj komentarz