Archiwum zamknięte

Archiwum zamknięte – w archiwistyce: takie archiwum, na którego zasoby archiwalne składają się wyłącznie zasoby archiwalne zamknięte – czyli takie zasoby archiwalne, których twórca zakończył swoją działalność. W innych językach: język francuski – archives closes; język niemiecki – historisches Archiv.


Przeciwieństwem archiwum zamkniętego jest archiwum otwarte. Oba typy archiwów zdefiniować można także odmiennie. Podczas gdy archiwom otwartym przysługują uprawnienia do kształtowania narastających zasobów archiwalnych oraz zespół różnorodnych kompetencji dotyczących tych zasobów, archiwa zamknięte to archiwa nie posiadające takich uprawnień i kompetencji.

Pojęcia tego nie należy mylić z pojęciem archiwum o ograniczonej dostępności, wyróżnionego ze względu na zakres udostępnienia. Podobnie należy odróżnić archiwa otwarte oraz archiwa ogólnodostępne.


Tagi
Encyklopedia ekonomiiEncyklopedia historyczna

Dodaj komentarz