Archiwum potoczne

Archiwum potoczne – w archiwistyce: termin występujący w praktyce kancelaryjnej XVIII-wiecznej Polski, rzadziej także w XIX wieku. Jest to typ archiwów, które działały przy kancelariach urzędów publicznych, obecnie zanikły. Odpowiadał terminowi akta bieżące (oznaczając właściwie miejsce przechowywania akt bieżących), które tworzone były i przechowywane w kancelarii. Odnosi się np. do akt Komisji Policji. Ten typ archiwów charakterystyczny jest dla tzw, kancelarii polskiej i okresu rozwoju archiwów określanego jak okres akt czynności.



Tagi
Encyklopedia historyczna

Dodaj komentarz