Archiwum gospodarcze

Archiwum gospodarcze – w archiwistyce: archiwum prowadzącego działalność gospodarczą przedsiębiorstwa. Termin stosuje się niezależnie od formy własnościowej przedsiębiorstwa, archiwa gospodarcze stanowić mogą więc nie tylko archiwum prywatne, ale też archiwum publiczne lub archiwum społeczne. W języku francuskim – archives économique; w języku niemieckim – Wirtschaftsarchiv.


Termin używany jest zresztą stosunkowo swobodnie, a w odniesieniu do archiwów polskich jest dość rzadki. W Polsce, w okresie PRL, gdy większość przedsiębiorstw była własnością państwową, wykształcił się zastępujący go termin archiwum zakładowe. W odniesieniu do archiwów innych krajów za archiwa gospodarcze uznawane bywają nie tylko archiwa firm (banków, koncernów, towarzystw handlowych), ale niekiedy także niektóre archiwa państwowe i samorządowe, a nawet archiwa prywatne (zwłaszcza należące do przedsiębiorców jako osób fizycznych).


Tagi
Encyklopedia ekonomiiEncyklopedia historyczna

Dodaj komentarz