Archiwum biblioteki

Archiwum biblioteki – w archiwistyce i bibliotekoznawstwie: rodzaj archiwum, uporządkowany zbiór akt gromadzonych w czasie działalności biblioteki. Akta te straciły na aktualności i nie są już potrzebne w bieżącej pracy biblioteki. Osobne archiwa bieżące prowadzą w Polsce tylko niektóre, największe biblioteki. Pozostałe, podobnie jak inne instytucje i przedsiębiorstwa, przekazują swoje akta po upływie określonego prawnie czasu do archiwów państwowych.


W innych językach: język angielski – library archives. Język francuski – archives des bibliothèques. Język niemiecki – Bibliotheksarchiv.

W skład archiwum biblioteki wchodzi dokumentacja wypożyczeń, korespondencja biblioteki (zewnętrzna z władzami nadrzędnymi, z urzędami, instytucjami, innymi bibliotekami krajowymi i zagranicznymi oraz z indywidualnymi użytkownikami), polecenia, okólniki i zawiadomienia wewnętrzne, dokumentacja kadrowa i finansowa oraz inne zdezaktualizowane wytwory warsztatu bibliotecznego (np. wycofane po wprowadzeniu nowych katalogi kartkowe). Materiały te zachowują ważność dla dziejów biblioteki.

Zasadą porządkowania materiałów archiwalnych archiwum bibliotecznego powinna w ogólnym zarysie odzwierciedlać strukturę organizacyjną biblioteki. Podział dokonywany jest według agend, które wytwarzały dokumenty i opracowywały wpływającą korespondencję wraz z odpowiedziami.

Podobnie jak w przypadku materiałów archiwalnych większości archiwów, przeprowadza się podział akt na kategorię A (akta o trwałym znaczeniu) i kategorię B (akta o czasowym znaczeniu). W obrębie akt kategorii B przeprowadza się brakowanie, czyli wydzielenie materiałów bezwartościowych, przeznaczonych na makulaturę.

Bibliografia:

  • Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka, Podręczny słownik bibliotekarza, 2011.
  • Encyklopedia współczesnego bibliotekarstwa polskiego, 1976.
  • Bernard Olejniczak, Organizacja i administracja biblioteki, 1964.

Zobacz też: archiwum redakcyjne, archiwum filmowe (filmoteka).


Tagi
Encyklopedia literatury

Dodaj komentarz