Archaiczna era kina

Archaiczna era kina – jedno z przyjmowanych w historii kina określeń na najstarsze stadium rozwoju kinematografii. Stadium to obejmuje okres od najdawniejszych początków kina (tzw. prehistoria kina) aż do roku 1907. Około roku 1907 ukształtowały się bowiem pierwsze sieci stałych kin oraz oraz pierwsze biura wynajmu. Za datę początkową archaicznej ery kina uznać można natomiast wynalezienie kinematografu przez braci Lumière w 1895 roku.Dodaj komentarz