Appendix

Apendyks

Appendix, w formie spolszczonej apendyks – taki dodatek, uzupełnienie lub objaśnienie do tekstu (publikacji), który poszerza jego treść w sposób swobodny. Wszelkiego rodzaju dodatki do tekstu określa się łącznie terminem addenda (w tym aneksy, parerga, paralipomena, suplementy oraz dodatki i załączniki w sensie ścisłym).


Apendyks to częściowo samodzielny tekst, który uzupełnia treść tekstu głównego w sposób swobodny – może stanowić wariant idei przedstawionej w tekście głównym, wariant pomysłu, motywu lub zagadnienia, wprowadzenie pewnych nieobecnych w tekście głównym problemów dodatkowych, prezentację wybranych spraw szczegółowych. Przykład: apendyks do dzieła Stanisława Ignacego Witkiewicza Nikotyna, alkohol, kokaina, peyotl, morfina, eter + Appendix (Warszawa 1932).

Apendyksy stanowią przeważnie integralną część książki lub innej publikacji – tak  pod względem wydawniczym, jak i pod względem introligatorskim. Najczęściej też jest obejmowany z główną częścią dzieła wspólną paginacją. Często natomiast poszczególne apendyksy są osobno numerowane.

Zdarza się przy tym, zwłaszcza w odniesieniu do literatury dawniejszej, że apendyksy to części (np. księgi) tekstu głównego lub nawet osobne utwory. Tak np. jako Appendix Planudea określa się dołączone do Antologii Planudejskiej wyłączone z niej pierwotnie przez jej twórcę, Maksyma Planudesa, epigramaty erotyczne. Osobny zbiór wczesnych, drobnych utworów Wergiliusza nosi tytuł Appendix Vergiliana – utwory te (zresztą niepewnego autorstwa) stanowią niejako “dodatek do Wergiliusza”.

Appendix: objaśnienia językowe

W liczbie mnogiej używa się wyłącznie formy spolszczonej, apendyksy. Mianownik liczby mnogiej w języku łacińskim brzmi appendices.

Etymologia: słowo pochodzi z języka łacińskiego. W języku łacińskim rzeczownik ten (genetivus appendicis) oznacza “wisiorek”, “dodatek”. Pochodzi on od czasownika adpendo, adpendere (appendo, appendere).

W innych językach: język angielski – appendix (w liczbie mnogiej appendices, rzadziej także appendixes); język francuski – appendice; język niemiecki – Appendix lub Anhang.

W biologii i medycynie łacińskim terminem appendix określa się przydatki, czyli różnego rodzaju wyrostki (przysadki) położone na głównym narządzie, np. wyrostek robaczkowy (appendix vermiformis).


Tagi
Encyklopedia literaturyLeksykon języka angielskiegoLeksykon języka niemieckiegoLeksykon języka łacińskiego

Dodaj komentarz