Appelativum

Appellativum, także apellativum, w liczbie mnogiej appellativa (apellativa) – rodzaj pseudonimu. Pseudonim, w którym zamiast imienia i nazwiska autora użyty został wyraz pospolity (nazwa pospolita, czyli imię pospolite, apelatyw).


Termin “appelativum” (apelatyw) oznacza w języku łacińskim właśnie nazwę pospolitą, a więc przeciwieństwo nazwy własnej, nazwę odnoszącą się do dowolnego przedmiotu (np. “stół”, podczas gdy nazwy własne, w tym imiona i nazwiska, odnoszą się do konkretnych jednostek). W znaczeniu tym termin używany jest także w językoznawstwie współczesnym.

Przykłady pseudonimów tego rodzaju: oficer artylerii = Janusz Gąsiorowski; Grot – Juliusz Bandrowski.

Inne rodzaje pseudonimów to np. akronim, ananim, anagram, allonim, geonim, hagionim, prenonim, pseudoandronim, pseudoginim.  Szczególnie zbliżonym do apellativum typem pseudonimu jest nom de guerre, pseudonim wojenny, a wtórnie literacki (zwłaszcza przyjmowany w celach polemicznych), zazwyczaj stanowiący nazwę własną.


Tagi
Encyklopedia językoznawstwa ogólnegoEncyklopedia literaturyLeksykon języka łacińskiego

Dodaj komentarz