Apd

Apd

Apd – skrót w języku polskim.

Skrót APD oznaczać może: Archiwum Prac Dyplomowych.

Skrót apd oznaczać może: automatyczne przetwarzanie danych.