Ansco Color

Ansco Color

Ansco Color (spotyka się też zapisy AsncacolorAnsca Color) – trójwarstwowy system barwny opracowany przez amerykańskie przedsiębiorstwo fotograficzne Ansco w czasie II wojny światowej (w ramach wysiłku wojennego, wobec faktu, że Agfacolor był w posiadaniu niemieckiego przedsiębiorstwa AGFA). Następnie nazywany Anscochrome.

Komentarze | Opinie | Forum