Animal significans

Animal significans – wyrażenie łacińskie, znaczące dosłownie “zwierzę tworzące znaki”. Określa ono człowieka jako istotę obdarzoną zdolnością tworzenia znaków konwencjonalnych.


Człowiek jako animal significans

Wyrażenie to stanowi zestawienie rzeczownika animal, animalis – “zwierzę” i participium praesentis activi od czasownika significo – “dawać znak”, “określać”, “przepowiadać”, “znaczyć”. Jego twórcą był prawdopodobnie święty Albert Wielki (Albertus Magnus), średniowieczny filozof i uczony. Podobnie uformowane określenia to np. łacińskie animal sociale czy greckie dzoon politikon (z tradycji arystotelesowskiej). Podobnie znaczenie ma zwrot animal symbolicum, którego twórcą był niemiecki filozof Ernst Cassirer.

Wyrażenie to oznacza, że umiejętność tworzenia znaków językowych lub znaków konwencjonalnych oraz posługiwania się nimi w sposób zgodny z ich znaczeniem typowa jest jedynie dla ludzi. Człowiek to “istota tworząca znaki”. W tradycyjnej antropologii filozoficznej i społecznej, a nawet w naukach biologicznych, Homo sapiens rozumiany jako animal significans różni się od zwierząt umiejętnością mówienia, wyprostowaną postawą ciała, kciukiem przestawnym i sprawnością użycia rąk. Istnieje więc pewnego rodzaju hierarchia, człowiek postawiony jest ponad zwierzętami – w nowoczesnej antropologii tego rodzaju hierarchizacja nie jest już niczym oczywistym.


Tagi
Encyklopedia filozofiiEncyklopedia socjologiiKsięga przysłówLeksykon języka łacińskiego

Dodaj komentarz