Aneks

Aneks, w liczbie mnogiej aneksy – w bibliologii: określenie dodatkowych składników dzieła. Uzupełnienie publikacji (zobacz: addenda, z omówieniem wszelkiego rodzaju innych dodatków i uzupełnień do publikacji) dopełniające jej zawartość dokumentacyjną, a także jej zawartość argumentacyjną. Swobodnie rozumiany jako załącznik lub dodatek do książki lub innej publikacji związany mniej bardziej ściśle z jej zawartością.


W bardziej ścisłym sensie określa się tak najczęściej cały zespół ścisłej dokumentacji (najczęściej zespół tekstowy) dołączony do głównej części dzieła, np. wybór korespondencji w przypadku biografii czy wybór załączonych dokumentów archiwalnych w przypadku monografii. Termin może mieć jednak także znaczenie bardziej ogólne, obejmując wszelkiego rodzaju części uzupełniające zasadnicze dzieło zamieszczone na końcu publikacji, w tym np. tablice, objaśnienia, komentarze i indeksy.

Pod względem bibliologicznym aneks stanowi integralną część książki. Często jednak nie jest obejmowany wspólną paginacją z główną częścią dzieła. Spośród rodzajów addendów najbardziej zbliżony charakter ma apendyks (appendix, dodatek poszerzający treść publikacji, prezentujący jej treść wariantowo, ale raczej niewydawany oddzielnie), a także suplement (dodatek wydawany osobno, zawierający uzupełnienia i aktualizacje).

Aneks: uwagi językowe

Etymologia: z języka łacińskiego, rzeczownik annexus oznacza “połączenie”, “związek”.

W innych językach: język angielski – annex; język francuski – annexe; język niemiecki – Annex lub Beilage.

Zobacz też: apendyks, dodatek swobodnie rozszerzający treść tekstu.


Tagi
Encyklopedia literatury

Dodaj komentarz