Analiza omawiająca

Analiza omawiająca, także abstrakt omawiający lub analiza dokumentacyjna omawiająca – jeden z rodzajów analizy dokumentacyjnej (zobacz: analiza dokumentacyjna), abstrakt przedstawiający treść dokumentu w sposób szczegółowy, odwzorowujący istotne dla użytkownika informacji cechy relewantne treści dokuementu. Obejmuje główne dane faktograficzne, metody zastosowane w publikacji naukowej, wnioski autorskie wraz z ich uzasadnieniami, przedstawienie zasadniczego toku rozumowania. Abstrakt taki pomaga użytkownikowi informacji podjąć decyzję, czy skorzystać z pełnej treści dokumentu, czy nie.


Abstrakt omawiający normują PN-N-01225:1989 i PN-ISO 5127:2005. Zobacz też: analizaabstract.

Inne rodzaje analizy dokumentacyjnej to analiza deskryptorowa, analiza wskazująca, analiza mieszana (omawiająco-wskazująca) i analiza usystematyzowana, a także streszczenie autorskie oraz streszczenie dokumentacyjne. Analiza wskazująca przejawia cechy przeciwstawne względem analizy omawiającej, analiza mieszana łączy cechy obu typów.


Tagi
Encyklopedia literaturyHumanistyczna encyklopedia nauki

Dodaj komentarz