Analiza deskryptorowa

Analiza deskryptorowa, także abstrakt deskryptorowy lub analiza dokumentacyjna deskryptorowa – jeden z rodzajów analizy dokumentacyjnej (zobacz: analiza dokumentacyjna), abstrakt przedstawiający treść dokumentu za pomocą deskryptorów lub słów kluczowych. Taka charakterystyka wyszukiwawcza dokumentu, która wyrażona została w języku deskryptorowym lub w języku słów kluczowych. Termin ten w zasadzie nie jest poprawny – sugeruje bowiem, że prócz wszelkiego rodzaju charakterystyk wyszukiwawczych dokumentów w językach deskryptorowych i językach słów kluczowych istnieje jeszcze specyficzny rodzaj tekstów w tych językach, zwany analizami deskryptorowymi.


Zobacz też: analiza, abstract.

Za sprawą szybkiego rozwoju środków technicznych przekazywania informacji analiza deskryptorowa stanowi coraz częściej preferowaną formę analizy dokumentacyjnej. Najpełniejsze zastosowanie znajduje ona w tych dziedzinach, dla których opracowane zostały języki deskryptorowe oraz tezaurusy.

Pozostałe formy analizy dokumentacyjnej to analiza omawiająca, analiza wskazująca, analiza mieszana (omawiająco-wskazująca) i analiza usystematyzowana, a także streszczenie autorskie oraz streszczenie dokumentacyjne.

Abstrakt deskryptorowy normuje PN-N-01225:1989.


Tagi
Humanistyczna encyklopedia nauki

Dodaj komentarz