Analiza czytelnictwa

Analiza czytelnictwa – badania ilościowe i jakościowe nad czytelnictwem.Gromadzenie danych statystycznych i opis relacji między potrzebami czytelnika a rynkiem wydawniczym. Istnieją dwa zasadnicze rodzaje analizy czytelnictwa, analiza ilościowa czytelnictwaanaliza jakościowa czytelnictwa (zobacz też: analiza w znaczeniu ogólnym). Analiza ilościowa czytelnictwa opiera się na danych statystycznych, np. danych o wysokości nakładów książek. Analiza jakościowa czytelnictwa obejmuje badania jakościowe nad strukturą księgozbiorów i wyborami czytelniczymi.


analiza ilościowa czytelnictwa

Badania ilościowe nad czytelnictwem wchodzą w zakres bibliotekoznawstwa, nauki o książce, ekonomii, socjologii i kulturoznawstwa. Statystyki dotyczące ilościowych aspektów czytelnictwa gromadzone są tak w skali poszczególnych krajów, jak i  w skali międzynarodowej, np. przez UNESCO. Wchodzi w ich skład przede wszystkim statystyka ruchu wydawniczego, a więc informacje o wysokościach nakładów książek. Przynależą do niej także informacje o rozmiarach handlowych obrotu księgarskiego oraz statystyki biblioteczne – w tym liczba czytelników zarejestrowanych w bibliotekach, liczba wypożyczeń oraz aktywność księgozbioru.

analiza jakościowa czytelnictwa

Badania jakościowe nad czytelnictwem obejmują jego aspekty socjologiczne, psychologiczne i pedagogiczne, wiążą się z naukami o książce i bibliotekoznawstwem. Ich wyniki mają istotne znaczenie dla dydaktyki szkolnej oraz dla pedagogiki bibliotecznej. Obejmują one przede wszystkim analizę dostępnego obecnie na rynku książki i przeszłego repertuaru wydawniczego oraz analizę zawartościową księgozbiorów – tak bibliotecznych, jak i domowych. W ich zakres wchodzą także obserwacje nad wyborami czytelniczymi – tak w księgarniach, jak i w bibliotekach. Zasadniczym celem analizy jakościowej czytelnictwa jest ustalenie wzajemnych relacji między rzeczywistymi potrzebami czytelników a bieżącą polityką wydawniczą, a także pedagogiką społeczną.

Zobacz też: aktywność czytelnicza.


Tagi
Encyklopedia pedagogikiEncyklopedia socjologii

Dodaj komentarz