Anaglifoskop

Anaglifoskop

Anaglifoskop (okulary anaglifoskopowe) – układ optyczny służący do odbioru trójwymiarowych obrazów (rysunków, fotografii, filmów) zrealizowanych za pomocą techniki anaglifowej (zobacz szerzej: anaglif). Przybiera postać okularów o szkłach w dwóch różnych barwach, najczęściej czerwonej i niebieskiej lub czerwonej lub zielonej. Efekt stereoskopowy powstaje właśnie dzięki oglądaniu przesuniętych względem siebie obrazów poprzez różnokolorowe filtry.


Dzięki zestawowi filtrów każde oko widza widzi tylko jeden z przesuniętych względem siebie obrazów. Tak np. lewe oko patrzące poprzez filtr czerwony widzi jedynie obraz czerwony, podczas gdy patrzące przez filtr niebieski prawe oko widzi jedynie obraz niebieski.


Dodaj komentarz