Ambonka

Ambonka

Ambonka – pojazd konny: staropolskie określenie pojazdu zaprzęgowego, wózka dwukołowego. Pojazd taki cechowała wysoka skrzynia (na podobieństwo ambony – stąd też nazwa). Przystosowany do zaprzęgu jednego konia w dyszlach. Do XIX wieku używany w wojsku w charakterze wózka dostawczego.


W terminologii żeglarskiej

W terminologii żeglarskiej: umieszczone wysoko na maszcie rusztowanie lub galeryjka, inaczej bocianie gniazdo.

W liturgii. Ambonka i ambona

W liturgii katolickiej także niewielka ambona, przy czym słowo to ma w terminologii liturgicznej kontekst specyficzny, oznacza raczej pulpit do odczytywania Ewangelii, w odróżnieniu od wysokich i rozbudowanych ambon powstających przed Soborem Watykańskim II. Rozróżnienie ambony i ambonki pojawiło się w okresie reform posoborowych, jako przekład łacińskiego zwrotu ambo vel ambones. Często uważa się jednak taki termin za nieszczęśliwy i wprowadzony zbytecznie do poważnych tekstów liturgicznych.


Dodaj komentarz