Alla marcia

Alla marcia

Alla marcia (z języka włoskiego: marcia – “marsz”; wymowa uproszczona: alla marcza) – w muzyce: określenie wykonawcze, dosłownie “marszowo”. Podane w partyturze określenie chararakteru wykonawczego utowru: oznacza się nim utwory wykonywane marszowo, w tempie marsza, o charakterze marsza, w stylu marsza, w rytmie marsza, na wzór marsza. Podkreśleniu ulega tempo utworu na 2/2 lub na 2/4.

Określenia alternatywne: marciale (z języka włoskiego, przysłówkowo), comme une marche (z języka francuskiego, “jak marsz”), marschmässig (z języka niemieckiego).

Komentarze | Opinie | Forum