Alla marcia

Alla marcia (z języka włoskiego: marcia – “marsz”; wymowa uproszczona: alla marcza) – w muzyce: określenie wykonawcze, oznaczenie tempa muzycznego – dosłownie “marszowo”. Podane w partyturze określenie charakteru wykonawczego utworu: oznacza się nim utwory wykonywane marszowo, w tempie marsza, o charakterze marsza, w stylu marsza, w rytmie marsza, na wzór marsza. Podkreśleniu ulega tempo utworu na 2/2 lub na 2/4.


Alla marcia – określenia alternatywne, przykłady

Określenia alternatywne: marciale (z języka włoskiego, przysłówkowo), comme une marche (z języka francuskiego, “jak marsz”), marschmässig (z języka niemieckiego). W pochodzącej z języka włoskiego terminologii muzycznej w podobny sposób konstruuje się wiele oznaczeń tempa i stylu muzycznego, np. alla turca – “w stylu tureckim”.

Jak inne określenia tempa, określenie to stosuje się na oznaczenie części utworów, w tym koncertów i sonat (np. Ludwig van Beethoven, Sonata fortepianowa nr 28 – jej druga część oznaczona jest jednocześnie jako Lebhaft. Marschmässig i Vivace alla marcia). Określenie stosowane jest także jako tytuł utworów muzycznych o charakterze marszowym, zwłaszcza stylizowanych (np. Jan W. Morthenson, 1973 – utwór na orkiestrę i chór kobiecy napisany dla Armii Zbawienia). Określenie odnosi się więc często nie do marszy jako formy muzycznej, ale do utworów, w których występuje element stylizacji na marsze wojskowe.


Tagi
Encyklopedia muzykiLeksykon języka włoskiego

Dodaj komentarz