Ile liter ma alfabet polski?

⇐ Główny artykuł – Alfabet polski (z obszernymi informacjami historycznymi dotyczącymi polskiego alfabetu).


Ile liter ma alfabet polski?

Ile liter ma alfabet polski? – współczesny standardowy alfabet polski ma 32 litery. Są to kolejno litery:

1. A, a;

2. A, ą

3. B, b

4. C, c

5. Ć, ć

6. D, d

7. E, e

8. Ę, ę

9. F, f

10. G, g

11. H, h

12. I, i

13. J, j

14. K, k

15. L, l

16. Ł, ł

17. M, m

18. N, n

19. Ń, ń

20. O, o

21. Ó, ó

22. P, p

23. R, r

24. S, s

25. Ś, ś

26. T, t

27. U, u

28. W, w

29. Y, y

30. Z, z

31. Ź, ź

32. Ż, ż

Do liczby liter w alfabecie polskim nie wlicza się liter q, x i v. Występują one współcześnie w alfabecie polskim tylko w nielicznych wyrazach zapożyczonych oraz w zapisie wyrazów staropolskich. Łącznie z nimi alfabet polski ma 35 liter. Do końca XIX wieku litera x była jednak w alfabecie polskim stosunkowo często stosowana – w związku z faktem, że do dziś znajduje ona zastosowanie w zapisie nielicznych słów polskich, niekiedy podaje się, że polski alfabet zawiera 33 litery. Litera q nie była w nim jednak znana, litera v była zaś głównie wariantem graficznym litery u. To, ile liter ma alfabet polski warto porównać z ilością liter w standardowym alfabecie łacińskim – 32 litery współczesnego alfabetu polskiego wobec 24 liter klasycznego alfabetu łacińskiego i 26 liter standardowego alfabetu łacińskiego.

Ilość liter w alfabecie polskim pokrywa się z ilością liter w stosowanym w języku polskim porządku alfabetycznym – nie zawsze jednak tak było. Jeszcze do początku XX wieku odrębne miejsce w porządku alfabetycznym zajmowały często niektóre dwuznaki, zwłaszcza dwuznak ch. Zobacz też: alfabet.

Alfabet polski zawiera 9 liter ze znakami diakrytycznymi (liter modyfikowanych) oraz 23 litery bez znaków diakrytycznych. Litery alfabetu polskiego ze znakami diakrytycznymi to kolejno ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż.

⇐ Główny artykuł – Alfabet polski.


1 komentarz do “Ile liter ma alfabet polski?”

Dodaj komentarz