Aktywność księgozbioru

Aktywność księgozbioru – korelacja zachodząca pomiędzy strukturą księgozbioru a strukturą wypożyczeń, dotycząca tak pojedynczych tytułów, jak i całych grup piśmiennictwa.


Zbliżonym, ale bardziej wąsko (czysto ilościowo) definiowanym pojęciem jest aktywność wykorzystania zbiorów: rozumiana jako miara aktywności księgozbioru. Aktywność wykorzystania zbiorów to relacja ilościowa między udostępnieniami (w tym: wypożyczenia, udostępnienia na miejscu oraz wypożyczenia międzybiblioteczne) do ogólnej liczby dokumentów w zbiorze (jednostek bibliotecznych, takich jak książki, czasopisma oraz materiały audiowizualne). Relacja taka mierzona jest w obrębie określonego odcinka czasu (zazwyczaj w ujęciu rocznym) i stanowi wskaźnik wyrażony w procentach.

Zobacz też: aktywność czytelnicza, zespół relacji między czytelnikiem a książką. Aktywność księgozbioru stanowi jeden z potencjalnych ilościowych wskaźników badawczych aktywności czytelniczej.

Pojęcie aktywności księgozbioru jest pojęciem kluczowym dla badań bibliotekoznawczych mających na celu określenie zainteresowań czytelniczych. Badania takie pozwalają zoptymalizować prowadzoną przez biblioteki politykę gromadzenia zbiorów, analizy aktywności księgozbioru przydatne są także w pracach nad selekcją materiałów bibliotecznych.


Tagi
Encyklopedia literatury

Dodaj komentarz