Aktyw uczniowski

Aktyw uczniowski

Aktyw uczniowski, także aktyw szkolny lub aktyw klasowy – zespół najbardziej czynnej młodzieży (ewentualnie dzieci) w szkole lub klasie. Grupa młodzieży inspirująca i organizująca działalność swojej klasy, szkoły, względnie organizacji młodzieżowej. Współcześnie termin ten może się kojarzyć negatywnie (podobnie jak “aktyw” w ogólności, “aktyw młodzieżowy”, “aktyw robotniczy” czy “aktyw partyjny”), wywołując skojarzenia z systemem oświatowym epoki komunizmu. Jest jednak używany także we współczesnej literaturze pedagogicznej, występuje np. w Nowym słowniku pedagogicznym Wincentego Okonia. Występują także określenia o zbliżonym znaczeniu, np. “aktyw biblioteczny“.


W czasach komunizmu – teoretycznie spontaniczne, związane z aktywnym uczestnictwem młodzieży w życiu społecznym – aktywy szkolne organizowano odgórnie. Były one często powiązane z masowymi organizacjami młodzieżowymi takimi jak Związek Młodzieży Polskiej. Zwłaszcza w okresie stalinizmu aktywy klasowe opiniowały “sylwetkę społeczną” ucznia, co w istocie stanowiło zorganizowaną formę donosicielstwa i manipulacji społecznej. Aktyw klasowy mógł np. wpływać na to, czy ktoś zostanie przyjęty na studia.

Zobacz też: artykuły aktywizm i aktywizm w pedagogice.


Dodaj komentarz