Aktualne Problemy Informacji i Dokumentacji

Aktualne Problemy Informacji i Dokumentacji. Organ Centralnego Instytutu Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej, poświęcony zagadnieniom teorii i praktyki informacji“, A.P.I.D. – czasopismo ukazujące się od 1953 do 1990 roku, zgodnie z podtytułem stanowiące organ Centralnego Instytutu Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej (wielokrotnie zmieniającego nazwy), poświęcone zagadnieniom informacji.


Pierwotnie, w latach 1953-1956, czasopismo ukazywało się półrocznie w postaci maszynopisu powielanego, pod tytułem “Aktualne Problemy Dokumentacji Naukowo-Technicznej. Zbiór artykułów przetłumaczonych przez pracowników CIINTE”. Od 1957 roku ukazywało się jako kwartalnik, bez dotychczasowego podtytułu. Od 1962 ukazywało się jako dwumiesięcznik, z podtytułem “Organ Centralnego Instytutu Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej, poświęcony zagadnieniom teorii i praktyki informacji”. Dopiero od 1963 wydawane było nie jako maszynopis, ale drukiem.

W latach 1953-1956 zawierało niemal wyłącznie tłumaczenia. Następnie przekształcało się w przeznaczone dla pracowników służby informacji czasopismo fachowe (poruszające prócz informacyjnej także tematykę pokrewną, w tym np. bibliotekarską), zawierające głównie artykuły oryginalne w języku polskim, z działami obejmującymi informacje aktualne (“Wiadomości z kraju”, “Wiadomości z zagranicy”).

Od 1957 roku czasopismo posiadało samoistny dodatek, początkowo pod tytułem “Przegląd Dokumentacyjny Zagadnień Dokumentacji“, od 1962 pod tytułem “Przegląd Dokumentacyjny Zagadnień Informacji i Dokumentacji“. Do wielu roczników dodawano także zeszytowe monografie specjalne, np. 15-lecie CIINTE (1965).

Do redaktorów naczelnych czasopisma należeli Wojciech Piróg (od 1962 roku) i Jan Sygitowicz (od 1974 roku).


Tagi
Encyklopedia filozofiiEncyklopedia językoznawstwa ogólnegoHumanistyczna encyklopedia nauki

Dodaj komentarz