Aktant

Aktant – pojęcie w gramatyce narracyjnej, nawiązującym do gramatyki generatywnej modelu wytwarzania tekstów narracyjnych. Aktanty to abstrakcyjne wzory postaci działających w utworze (postaci literackich). Podobnie jak funkcje fabularne utworu (schematy zdarzeniowe) przynależą one do struktury głębokiej tekstu narracyjnego. Pochodzienie wyrazu: od słowa actant – “sprawca”, “osoba działająca”.

Aktant to czasem także synonim językoznawczego terminu “agens“, oznaczającego wykonawcę czynności wyrażonej za pomocą orzeczenia zdania. W sensie ogólnym może oznaczać “wykonawcę jakiejś czynności”, “czynnego uczestnika”, w pewnych kontekstach antonim słowa “partycypant” – “(bierny) uczestnik”.

Zobacz też: akt (różne znaczenia terminu).

Komentarze | Opinie | Forum