Akratotermy

Akratotermy (w liczbie pojedycznej akratoterma) – wody podziemne (wody źródlane, względnie wody dowiercone wgłębne) o podwyższonej mineralizacji – podobnie jak akratopegi – stanowiące jednak wody termalne. Ich mineralizacja  zawiera się w przedziale 500 mg/dm³ – 1000 mg/dm³ (= od 0,5 do 1 g na litr). Temperatura przekracza 20°C.


W innych językach:

    • język angielski – acratothermae
    • język francuski – acratothermes
    • język niemiecki – Akratothermen

Bibliografia: T. Bocheńska, J. Dowgiałło, A.S. Kleczkowski, S. Krajewski, A. Macioszczyk i inni, Słownik hydrogeologiczny, Państwowy Instytut Geologiczny, 2002.


Tagi
Wielka encyklopedia geograficzna świata

Dodaj komentarz