Akcydensy

Akcydensy – określenie wszelkiego rodzaju druków (oprócz książek, broszur i czasopism), które mają charakter okolicznościowy bądź czysto utylitarny, przede wszystkim druków drobnych. Wyróżnia się dwie grupy tego rodzaju druków – akcydensy manipulacyjneakcydensy przemysłowe. Do pierwszej grupy należą np. ulotki, formularze, świadectwa, kwestionariusze, zawiadomienia, zaproszenia, dyplomy, bilety wizytowe i różnego rodzaju blankiety. Drugi rodzaj obejmuje np. etykiety, cenniki, druki reklamowe, prospekty, katalogi, opakowania, okładki książek i obwoluty.


Niektóre akcydensy traktowane są jako dokumenty życia społecznego, w związku z czym zaliczane są one do materiałów bibliotecznych. W bibliotekach zbiory akcydensów podlegają opracowaniu grupowemu.

Etymologia: z łacińskiego accidens – “coś przygodnego”, “coś przypadkowego”. To samo pochodzenie ma także słowo “akcydens” w sensie filozoficznym, jako przeciwieństwo atrybutu, przygodna cecha przedmiotów.

Akcydensy – pojęcia powiązane

Dział druku typograficznego polegający na wykonywaniu akcydensów to druk akcydensowy. Do składania druków akcydensowych, oprócz zwykłych krojów czcionek, stosuje się specjalne pisma drukarskie, określane terminem pisma akcydensowe. Pismo akcydensowe obejmuje czcionki drukarskie od 6 do 48 punktów typograficznych, służące do składania druków akcydensowych – przede wszystkim czcionki ozdobne, czcionki reklamowe i czcionki kaligraficzne.

Stosuje się także określenie drukarnia akcydensowa, w odniesieniu do drukarni wykonujących specyficznie tego typu druki. Osobność drukarni akcydensowych wynika z faktu, że przygotowanie akcydensów wymaga szczególnej staranności i rozwiniętego poczucia estetyki; utrudniony i skomplikowany jest także skład akcydensowy. Osoba zajmująca się składem akcydensowym to składacz akcydensowy. Działy druku akcydensów posiadają także często drukarnie dziełowe. Farba akcydensowa to rodzaj tańszej farby typograficznej, używanej do drukowania akcydensów.

Zobacz też: afisz, reklama.


Dodaj komentarz